Personalia

Op deze pagina treft u een lijst van de belangrijkste auteurs en tekenaars die de uitgaven van Uitgeverij Schoolmuziek hebben mogelijk gemaakt.


Reinier van Asch

Auteur van:
- Muziek in Ontwikkeling 1 'Middeleeuwen'
- Tekstboekje/geluidsmateriaal bij deel 1
- Muziek in Ontwikkeling 2A 'Renaissance'
- Tekstboekje/geluidsmateriaal bij deel 2A
- Muziek in Ontwikkeling 2B 'Renaissance'
- Tekstboekje/geluidsmateriaal bij deel 2B

Jascha Berghs

Tekeningen in:
- Fluiteguit 1
- Fluiteguit 2
- Gitariske 1
- Pianeurke 1
- Pianeurke/Gitariske 2

Han Berghs

Auteur van:
- Fluiteguit 1
- Fluiteguit 2
- Gitariske 1
- Pianeurke 1
- Pianeurke/Gitariske 2

Hans van den Brand

Co-auteur van:
- Klankbord Naslagboek
- Klankbord Naslagboek 1e leerjaar
- Klankbord Werkboek 1e leerjaar
- Klankbord Docentenhandleiding/geluidsmateriaal 1e leerjaar
- Klankbord Naslagboek 2e leerjaar
- Klankbord Werkboek 2e leerjaar
- Klankbord Docentenhandleiding/geluidsmateriaal 2e leerjaar
- Klankbord Werkboek 3e leerjaar
- Klankbord Docentenhandleiding/geluidsmateriaal 3e leerjaar
- Klankbord Liedmateriaal

Paul Bronkhorst

Auteur van:
- Luisterend Leren Luisteren 1
- Luisterend Leren Luisteren 2
- Luisterend Leren Luisteren 3
- Muziek in kort bestek
- Muziek, kort en bondig

Chris van Dartel

Tekeningen in:
- Muziekwerk in Uitvoering 'De Straat'

Jan-Huub van Dartel

Co-auteur van:
- Muziekwerk in Uitvoering 'De Straat'

Mark van Gent

Auteur van:
- Muziek Aktief, Werkboek Muziekbeluisteren/Luister-cd
- Muziek Aktief, Handleiding/Lescd's/Toetsmateriaal
- Vijflijnig Werkboek
- Vijflijnig Werkboek, docentenhandleiding

Paul van Gulick

Co-auteur van:
- Klankbord Naslagboek
- Klankbord Naslagboek 1e leerjaar
- Klankbord Werkboek 1e leerjaar
- Klankbord Docentenhandleiding/geluidsmateriaal 1e leerjaar
- Klankbord Naslagboek 2e leerjaar
- Klankbord Werkboek 2e leerjaar
- Klankbord Docentenhandleiding/geluidsmateriaal 2e leerjaar
- Klankbord Werkboek 3e leerjaar
- Klankbord Docentenhandleiding/geluidsmateriaal 3e leerjaar
- Klankbord Liedmateriaal

Jo Janssen

Co-auteur van:
- In de tuin staan zeven rozen

Jan Maas

Co-auteur van:
- Muziekwerk in Uitvoering 'De Straat'

Arnold Rondeel

Auteur van:
- Het Ritmeboek 1
- Ritme-cd
- Rondeeltjes 1A
- Rondeeltjes 1B
- Het Ritmeboek 2

Pim Salland

Tekeningen in:
- Muziek in Ontwikkeling 1 'Middeleeuwen'
- Muziek in Ontwikkeling 2A 'Renaissance'
- Muziek in Ontwikkeling 2B 'Renaissance'
- Luisterend Leren Luisteren 1
- Luisterend Leren Luisteren 2
- Luisterend Leren Luisteren 3
- Muziek in kort bestek
- Muziek, kort en bondig
- Vijflijnig Werkboek
- Het Ritmeboek 1
- Het Ritmeboek 2
- Muziekflitsen
- Het Popboek
- Het Popjournaal

Chantal Serroeyen

Auteur van:
- Muziekflitsen
- Muziekflitsen, docentenhandleiding/geluidsmateriaal

Goos Udo

Tekeningen in:
- Muziek Aktief, Werkboek Muziekbeluisteren

Ton van der Valk

Co-auteur van:
- In de tuin staan zeven rozen

Hans van de Ven

Tekeningen in:
- Klankbord Naslagboek
- Klankbord Naslagboek 1e leerjaar
- Klankbord Werkboek 1e leerjaar
- Klankbord Docentenhandleiding 1e leerjaar
- Klankbord Naslagboek 2e leerjaar
- Klankbord Werkboek 2e leerjaar
- Klankbord Docentenhandleiding 2e leerjaar
- Klankbord Werkboek 3e leerjaar
- Klankbord Docentenhandleiding 3e leerjaar

Wim Wijnen

Auteur van:
- Notenlezen (software)
- Interval (software)

Leo Wolfs

Auteur van:
- Het Popboek
- Het Popboek, docentenhandleiding/geluidsmateriaal
- Het Popjournaal
- Het Popjournaal, docentenhandleiding/geluidsmateriaal