Uitgeverij Schoolmuziek

Slotakkoord Uitgeverij Schoolmuziek

Uitgeverij Schoolmuziek (1978-2004) heeft haar activiteiten per 3 december 2004 gestaakt.

Meest recente update:
12 maart 2019


Geschiedenis Uitgeverij (voor) Schoolmuziek

Uitgeverij voor Schoolmuziek is begonnen op 1 januari 1978 met het uitbrengen van de methode Luisterend Leren Luisteren.
Het is de tijd dat grote uitgeverijen niet of maar matig geïnteresseerd zijn in het vak muziek.
De bloeitijd van Uitgeverij voor Schoolmuziek vormen de jaren tachtig. De naam verandert in Uitgeverij Schoolmuziek en op educatief gebied is het grootste en meest vernieuwende aanbod in Nederland bij Uitgeverij Schoolmuziek te vinden. Rond 1990 komt daar de software bij.
Dan kondigt zich de basisvorming aan. De grote uitgeverijen beginnen nu ook mogelijkheden te zien binnen het vak muziek, vooral met het uitgeven van uitgebreide en peperdure totaalmethodes.
Uitgeverij Schoolmuziek gaat zich vanaf dit moment meer toeleggen op deelmethodes en software.
Door omstandigheden is echter vanaf 1997 geen vernieuwing of uitbreiding van het pakket meer mogelijk en begint een geleidelijke afbouw: een uitgebreide coda, waarvan het slotakkoord inmiddels heeft geklonken.

Wat is er nog leverbaar?

U kunt geen bestellingen meer plaatsen.